• ΩΡΑΡΙΟ:

    Δευτέρα - Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο: 10:00-15:00

  • info@emoustakakis.gr

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κατά την διαδικασία της Εξωσωματικής πόσες συνεδρίες Βελονισμού χρειάζονται;

Μπορούμε να αυξήσουμε θεαματικά τα ποσοστά επιτυχίας κατά την διάρκεια της εξωσωματικής με τον ιατρικό βελονισμό με 2 μόνο θεραπείες πριν και μετά την εμβρυομεταφορά. 


// παράλληλο πρόγραμμα

Η ιδέα αυτού του είδους της θεραπείας την ''ίδια μέρα'''  (“Same day”) ξεκινά μετά την δημοσίευσης μιας γερμανικής εργασίας, που αποδεικνύει τη σημαντική αύξηση του ποσοστού εγκυμοσύνης σε μια ομάδα γυναικών που υποβλήθηκαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση ταυτόχρονα με βελονισμό, ''// παράλληλο πρόγραμμα'', σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς βελονισμό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  • χαλαρώνει τη μήτρα
  • αυξήσει της ροή του αίματος, συνθήκες που ευνοούν τις προϋποθέσεις για τη εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου

Αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να εφαρμοσθεί ανεξάρτητα από το κλασσικό πρωτόκολλο βελονισμού που εφαρμόζεται στην υπογονιμότητα. 

Η θεραπεία του // παράλληλου προγράμματος συμπεριλαμβάνει 2 θεραπείες πριν και μετά την εμβρυομεταφορά.

Το ποσοστό επιτυχίας με το // παράλληλο πρόγραμμα κυμαίνεται από 42% έως 60%.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στείλτε μας μήνυμα